Druk Cyfrowy od 1 strony
  Druk Czarnobiały A4 Druk Kolorowy A4
1-20 stron 20 gr 1,20zł
21-50 stron 15 gr 1 zł
51 i więcej stron 10 gr 80 gr
  Druk Czarnobiały A3 Druk Kolorowy A3
1-20 stron 40 gr 2 zł
21-50 stron 30 gr 1,80 zł
51 i więcej stron 20 gr 1,60 zł
Ceny wydruków czarnobiałych do 50% wypełnienia ,
wypełnienie powyżej 50% a4-40gr/str. ,  a3 80gr/str.
Ceny BRUTTO
Większe ilości wydruków są wyceniane indywidualnie